USA v Peru zabodovali

8. decembra 2022, trikopce, Nezaradené

Zákonný prezident Peru chcel vypísať referendum o zmene ústavy. USA a ich sympatizantom v radoch starých peruánskych elít sa to nepáčilo. Tak ho účelovo obvinili, zbavili vlády a uväznili. Vlády sa ujala viceprezidentka. Poslušná a úslužná. USA v Peru zabodovali.

USA využili informačný tieň /vyvolaný sústredenosťou sveta na dianie na Ukrajine/ a skúšajú iniciovať vo svete geopolitické zmeny v ich prospech. Kto je ďalší v poradí ? Argentína. Bolívia, Brazília, Nikaragua, Venezuela ?

Alebo Srbsko, Kazachstan, Slovensko a Maďarsko ?