V Ľvove už rusákov -moskaľov identifikujú podľa DNA

1. decembra 2022, trikopce, Nezaradené

Podľa správy z medzinárodnej sociálnej siete /telegramu/ začali v haličskom /ukrajinskom/ Ľvove s masovým používaním testov DNA pre pozície v niektorých vlasteneckých /banderovských/ inštitúciách. Každý, kto bude chcieť zastávať citlivú funkciu v takejto inštitúcii, bude musieť prejsť testom DNA. Ten sa zameria na to, či v jeho genetickej štruktúre nie je náhodou nejaká typicky ruská haploskupina. Ak áno, „moskaľ“ sa s kariérou medzi banderovcami môže rozlúčiť.

V časoch nacistického raso-lóga Alfreda Rosenberga ešte testy DNA nepoznali. Nacistickí kurátori čistej nordickej rasy pracne aplikovali zastarané techniky. Merali súmernosť tváre, tuposť nosa, veľkosť uší, brady, čela, vzdialenosť a hĺbku očných jamiek a pod. Ich ukropácki nasledovníci sa už takto namáhať nemusia. Prístroje na analýzu DNA to urobia elegantne bez akejkoľvek námahy.

Hľa, načo sú Ukrajine potrebné peniaze zo Západu. Na samé dôležité veci. Na odhaľovanie „moskaľov“ pomocou tých najdrahších a najmodernejších prístrojov. Kam sa na svojich ľvovských kolegov so svojim technickým vybavením hrabe taký profesor Ferák.

Ukrajina je civilizovaná, technicky vyspelá krajina, ktorá je už evidentne dokonca aj hodnotovo a duchovne dávno pripravená na vstup do NATO. Ba i do humánnej, demokratickej, liberálnej a rasovo tolerantnej Európskej únie.

Nečudo, že pani Čaputová členstvo Ukrajiny v EU tak vehementne podporuje.